Hudobné kvóty neplatia pre všetky rádiá

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) dňa 12. Apríla 2016 na svojom zasadnutí posúdila 16 žiadostí rozhlasových vysielateľov a výnimku dostalo 10 žiadateľov (7 súkromných  staníc, z toho 4 z ANRTS). Všetky výnimky udelil regulátor na obmedzenú dobu (do konca aktuálneho roku), od roku 2017 nastupuje iná situácia, ktorá znamená zvýšenie kvót.

Úplnú výnimku z hrania slovenských aj nových slovenských diel, dostali 4 rockové stanice:

 • Rádio Anténa Rock – člen ANRTS
 • Rádio Aligator – člen ANRTS
 • Rádio One Rock
 • Rocková republika

Zdôvodnenie: Podľa analýz je naplnenie kvót pri rockových rádiách vylúčené, slovenská rocková hudba nie je natoľko rozvinutá aj v súvislosti s historickým vývojom, neexistuje dostatočná zásoba piesní, aby tieto rádiá naplnili 20-percentnú kvótu, Rock je špecifický žáner.

Výnimku z hrania novej slovenskej tvorby, ktorá nie je staršia ako päť rokov, dostali 3 oldies stanice:  

 • Rádio Vlna – člen ANRTS
 • Rádio Best FM – člen ANRTS
 • Rádio One Retro.

Zdôvodnenie: Požiadavka v tomto bode bola oprávnená vzhľadom na ich zameranie.
Rádio Vlna aj Rádio One Retro okrem toho chceli aj úplnú výnimku, ktorú nedostali.

RTVS – 3 z verejnoprávnych staníc Slovenského rozhlasu dostali výnimku z hrania slovenskej hudby aj nových diel:

 • Rádio Devín
 • Rádio Patria
 • Rádio Pyramída, ktoré vysiela dočasne pri príležitosti 90. výročia rozhlasu a využíva najmä bohatý archív, nemusí hrať nové domáce diela.

K  31. Marcu 2016, o výnimku z povinného hrania slovenských hudobných diel, ktoré nariadil zákon od 1. Apríla 2016, požiadalo Radu pre vysielanie a retransmisiu 7 členov ANRTS:

 • Expres, k.s. (Expres) – výnimka neudelená
 • Radio, a.s. (Fun Radio) – výnimka neudelená
 • Europa 2, a.s. (Europa 2) – výnimka neudelená
 • GES Slovakia, s.r.o. (Rádio Anténa Rock) výnimka z hrania novej slovenskej tvorby, nie staršej ako päť rokov
 • Radio ON s.r.o. (Aligator – Classic rock radio) výnimka z hrania novej slovenskej tvorby, nie staršej ako päť rokov
 • Corporate Legal, s. r. o. (Rádio Vlna) – úplná výnimka
 • Best FM Media spol. s r.o. (Rádio Best FM) – úplná výnimka

 

Napísali:

medialne.sk
medialne.sk
teraz.sk
Strategie online
exploziv.sk
Denník N