Viac slovenskej hudby v rádiách

Bratislava, 14.04.2015
Návrh novely zákona, predstavil 14. Apríla 2014 na tlačovej konferencii predseda vlády SR Róbert Fico a minister kultúry SR Mareka Maďariča, o stanovení podielu slovenskej hudby v rádiách.
Podiel slovenskej hudby vo vysielaní každej súkromnej rozhlasovej stanice na Slovensku by mal od budúceho roka tvoriť minimálne 20% a od roku 2017 minimálne 25% z celkového času hudobnej produkcie za kalendárny mesiac. Takúto minimálnu percentuálnu hranicu navrhuje ministerstvo kultúry v novele zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Vo vysielaní verejnoprávneho rozhlasu by mal podiel slovenskej hudby dosahovať minimálne 35%.
Minister kultúry Marek Maďarič, definoval slovenské hudobné dielo ako „dielo v slovenskom či inom jazyku, ktorého najmenej jeden autor alebo interpret je alebo bol štátnym občanom SR, alebo má, či mal trvalý pobyt na území SR“ a doplnil, „z času vyhradeného slovenským hudobným dielam je vysielateľ povinný venovať najmenej 20 percent vysielaniu nových slovenských piesní, to znamená takých, ktoré sú maximálne dva roky staré.“
Do povinnej kvóty domácej produkcie sa má započítavať iba hudba vysielaná v čase od 6h. do 24h. Tým chce novela zákona predísť jej možnému obchádzaniu – aby rádiá nenapĺňali kvótu vysielaním slovenskej hudby v noci a nadránom.

Stanovisko ANRTS k  tlačovej konferencii o návrhu zákona o stanovení podielu slovenskej hudby v rádiách

ANRTS pozorne sleduje všetky aktivity, ktoré sa týkajú regulácie mediálneho prostredia na Slovensku. Sme prekvapení návrhmi na zavedenie minimálneho podielu slovenskej hudby v rádiách, tak ako boli tieto dnes predstavené verejnosti. I keď diskusie na túto tému trvajú takmer dva roky, návrhy nie sú výsledkom dohody s rádiami. Nie je jasné na základe akých analýz bola určená minimálna výška podielu slovenskej hudby v rozhlasovom vysielaní. Preto očakávame, že na túto tému budú diskusie naďalej pokračovať a regulácia bude zohľadňovať reálne záujmy poslucháčov rádií.

 

Patrik Ziman,
Prezident ANRTS


 

Napísali:

Denník N
aktuality.sk
Mediálne
Pravda
teraz.sk
teraz.sk
SME
culture.gov.sk