Asociácia vysielateľov si zvolila nové vedenie.

Prezidentom sa stal Patrik ZIMAN (generálny riaditeľ FUN Rádia), FUN Rádio stálo pri zrode ANRS pred dvadsiatimi dvoma rokmi.
„Je to pre mňa česť, že mi členovia Asociácie prejavili dôveru pri voľbe prezidenta v takom počte ako to urobili. Vnímam to ako veľký záväzok a verím, že budem prínosom pri množstve plánovaných aktivít v rádiovej aj televíznej sekcii.“, konštatoval Patrik Ziman.
Ku dňu 19. septembra 2014, Eva BABITZOVÁ, ukončila svoje pôsobenie ako generálna riaditeľka, štatutárna zástupkyňa a členka top manažmentu Rádia Expres, a zanikla aj jej funkcia prezidenta ANRTS.

img_radioTV

Na základe rozhodnutia členov Asociácie sú členovia Asociácie, ktorí sú vysielateľmi televíznej programovej služby združení v televíznej sekcii Asociácie, členovia Asociácie, ktorí sú vysielateľmi rozhlasovej programovej služby sú združení v rozhlasovej sekcii Asociácie.
Viceprezidentom pre televíznu sekciu sa stal: Marcel GREGA (generálny riaditeľ Joj Group), viceprezidentom pre rádiovú sekciu: Ivan ANTALA (generálny riaditeľ Rádia EXPRES).

Rada Asociácie:
Matthias SETTEELE (TV Markíza), Rastislav LEHOTSKÝ (Rádio SiTy), Róbert BARTOŠ (Rádio KISS), Juraj SPUCHĽÁK (Rádio Lumen), Michael FLEISCHMANN (EUROPA 2).
V tomto zložení budú pôsobiť najbližšie trojročné funkčné obdobie (2014 – 2017).

Členovia ANRTS prijali nového člena: spoločnosť DRV, s.r.o., Košice – vysielateľa programovej služby Dobré rádio.

Asociácia vznikla v roku decembri 1992 ako Asociácia nezávislých rozhlasových staníc (ANRS) na podporu duálneho vysielania v SR a jej cieľom bolo hľadať spoločné riešenia problémov pri prevádzkovaní rozhlasového vysielania. Zakladajúcimi členmi bolo sedem rozhlasových staníc (FUN RADIO, RADIO TWIST, a.s., RADIO RAGTIME, RADIO R.M.C. – CENZA, spol. s r.o., KLASSIC RADIO, spol. s r.o., FM RADIO D.C.A, spol. s r.o., RADIO TATRY – I.L.C., spol. s r.o.). V roku 1997 po prijatí nových členov zmenila Asociácia názov do dnešnej podoby. ANRTS  počas celej svojej dvadsaťdva ročnej existencie sa dôsledne a zodpovedne podieľala na vzniku a vývoji legislatívneho a regulačného rámca slovenského mediálneho prostredia. V súčasnosti združuje 18 rozhlasových vysielateľov a 3 televízne stanice, aktuálny zoznam členov je na www.anrts.sk.

Napísali o nás:

spravy.pravda.sk
www.radia.sk
medialne.etrend.sk
www.omediach.com
www.bestmusic.sk
www.masmedialne.info