Príjmy Rady stanovené v rozpočte sú nereálne, Rada však nebude bezdôvodne zvyšovať pokuty

Prezidentka ANRTS, Eva Babitzová, na stretnutí (dňa 12. februára 2014) s ministrom kultúry p. Marekom Maďaričom ohľadne navýšenia rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) v položke výšky vyzbieraných pokút od vysielateľov (realita priemer za posledné roky  – 170 000€, rozpočet na rok 2014 – plán príjmov z pokút vysielateľom 340 000€) tlmočila obavy členov Asociácie, že RVR v snahe naplniť tento rozpočet bude dávať pokuty na hornej hranici možnej sadzby a bude sa snažiť nachádzať vo vysielaní čo najviac podnetov na udelenie pokút.

bez názvu

Na podnet MK SR,  dňa 18. februára 2014 konalo rokovanie na pôde RVR, ktorého sa zúčastnili:

predseda RVR: Miloš Mistrík

predseda Správnej Rady Slovenského výboru Medzinárodného novinárskeho inštitútu (IPI Slovensko): Pavol Múdry

prezidentka ANRTS: Eva Babitzová

Témou stretnutia: „Rozpočet RVR pre rok 2014, ktorý schválila Národná rada SR v decembri 2013.“ Zo stretnutia  bola uverejnená  tlačová správa  na stránke RVR: „Príjmy Rady stanovené v rozpočte sú nereálne, Rada však nebude bezdôvodne zvyšovať pokuty.“

pdf

 Tlačová správa: Príjmy Rady stanovené v rozpočte sú nereálne, Rada však nebude bezdôvodne zvyšovať pokuty

IPI píše predsedovi Rady pre vysielanie a retransmisiu a pýta sa na reakciu a postup Rady pri napĺňaní príjmov. Varuje pred zvýšením výšky pokút a zvýšenou kontrolou…

pdf Letter to Slovak Broadcast Regulator