ANRTS troch členov vylúčiť musela. Pripravuje podporu rádia ako mediatypu

Prezidentka ANRTS, Eva Babitzová, poskytla rozhovor, uverejnený na rádia.sk 3. februára 2014:

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc na svojom poslednom kongrese vylúčila 3 stanice. Dve z nich kroky a fungovanie ANRTS kritizovali. “ Hit FM a Šláger rádio sme museli vylúčiť, keďže sa nezúčastňovali našich kongresov dlhodobo, a preto ťažko môžu posúdiť i to, že čo aktuálne na pôde asociácie riešime. Druhá vec sú nezaplatené členské poplatky, keďže naše fungovanie tiež niečo stojí,” povedala nám na margo ich vylúčenia prezidentka ANRTS – Eva Babitzová. “V prípade Rockovej republiky to bolo porušenie našich interných dohôd vo vnútri asociácie a o vylúčení rozhodla väčšina členov hlasovaním,” dodala.

Eva Babityová

Členstvo v ANRTS je dobrovoľné a stanice platia zaň ročný členský poplatok. V ANRTS je aktuálne 17 rádií. Hlavným dlhoročným benefitom členstva sú nižšie poplatky ochrannému zväzu SOZA a spoločné riešenie všetkých dôležitých tém, ktoré sa týkajú brandže. “Len nedávno sme odvrátili reálnu hrozbu 30% domácej hudby v rádiách a stálo nás to veľa úsilia,” prezradila nám E. Babitzová. Kroky ANRTS sú tak prospešné i pre tých, ktorí v nej nie sú. Fungovanie ANRTS je zahalené navonok rúškom tajomstva, keďže von sa dostanú zväčša len informácie o členoch, ktorí pribudli alebo museli odísť a personálnych zmenách v Rade ANRTS. “Nemáme dôvod sami sebe robiť PR, keďže našou súčasťou je väčšina staníc a tie vedia, že čo na kongresoch riešime,” objasnila dôvod prezidentka asociácie. Mnohé veci, ako hrozba povinného vysielania domácej hudby, môžu prísť nečakane a ANRTS je tu preto aby sa za záujmy trhu postavila.

Nový prieskum počúvanosti

Z najbližších plánov do budúcnosti čaká asociáciu dotiahnutie tendra na dodávateľa prieskumov počúvanosti. Hlavným problémom je tam aktuálne nastavenie systému kritérií pre výber dodávateľa a financovanie, keďže je jasné že malé stanice sa nemôžu na financovaní podieľať rovnakým dielom ako veľké.  Malé by to nevládali zaplatiť. Spravodlivo treba preto nastaviť i to ako budú fungovať rozhodovacie procesy v súvislosti s prieskumom, keďže podiel na jeho financovaní by mal zodpovedať veľkosti jednotlivých staníc. Tam musí dôjsť k dohode v rámci ANRTS tak aby to bolo fér, kritériá pre samotný prieskum boli dobre nastavené a nik v budúcnosti nemohol namietať, že niečo je v neporiadku. To je hlavný dôvod prečo sa jeho realizácia oddialila. “ Prieskum by sme nemuseli riešiť, keby nám Median dovolil MML-TGI auditovať. To je hlavný dôvod prečo musíme vypísať nový tender. Tomu aktuálnemu prieskumu postoj Medianu uberá na dôveryhodnosti,” povedala.

Ďalšie plány do budúcnosti

V budúcnosti by vysielatelia radi spoločne otvorili Zákon o vysielaní a retransmisii a zmenili v ňom veci, ktoré trh dusia. Napríklad možnosť jedného subjektu prevádzkovať viacero staníc. Televízie to už vďaka digitalizácii môžu a rádiá sú v tomto smere pozadu. Mnohokrát sa to pritom obchádza. Práve toto by bol najväčší krok vpred. Trh a pomery na ňom by sa zásadne zmenili. Záujem o druhú stanicu popri svojej existujúcej majú dlhodobo viacerí hráči na trhu. To je však len jedna z viacerých vecí, ktoré v ňom treba zmeniť aby reflektoval dnešnú dobu.

Druhá hlavná vec pre najbližšie obdobie, ktorú chce ANRTS rozbehnúť, je podpora rádia ako mediatypu. Možno ste zaregistrovali ako printové médiá počas minulého roka spoločne komunikovali kampaň o efektivite reklamy v tlači. Rádiá by sa mali spojiť a spoločne komunikovať to, že vysielať kampane v rádiu sa oplatí. Je to spoločný záujem všetkých aby agentúry s rádiom rátali i v budúcnosti. Nakoniec efektivita reklamy v rozhlase sa dá overiť a merať.

rádia.sk:

Komentár: ANRTS nie je prínosom

ANRTS troch členov vylúčiť musela. Pripravuje podporu rádia ako mediatypu