Raňajky s reklamou: „Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?“

Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku tento samoregulačný systém ustanovuje Opčný protokol Rady pre reklamu, k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali viacerí rozhlasoví aj televízni vysielatelia. Aké sú etické pravidlá pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie a na čo všetko si musia vysielatelia pri reklame dávať pozor? Na tieto otázky odpovedali vo svojich prezentáciách:

 
Prednášajúci – zástupcovia ANRTS

 • Matúš LEVICZKI (advokátsky koncipient | TV JOJ)
  „Neposlušná reklama“
   
 • Juraj POLÁK (senior právnik | TV Markíza)
   
 • Lenka ČAMBOROVÁ (sales director | Rádio Expres)
  Ako nestratiť klienta… – „Neetická“ reklama z pohľadu obchodného riaditeľa“
   
 • Tomáš HALMEŠ (marketing & promotion director | Rádio Expres)
  …a ako nestratiť pointu – Ako z „neetickej“ reklamy urobiť reklamu „etickú“
   

 
Zástupcovia Arbitrážnej komisie RPR (AK RPR):

 • Slavomíra SALAJOVÁ (právnička, podpredsedníčka AK RPR)
   
 • Radoslav KUTAŠ (právnik, autor Etického kódexu a Opčného protokolu)
   
   
Čas a miesto:
17.9.2019 od 8:30; kaviareň FOXFORD, Obchodná 26, Bratislava

Rada pre reklamu (RPR)

Bola založená začiatkom marca v roku 1994 ako orgán etickej samoregulácie reklamy. Od roku 1995 je RPR riadnym členom EACA – Európskej aliancie samoregulačných orgánov v oblasti marketingovej komunikácie so sídlom v Bruseli. Hlavným cieľom RPR je presadzovať, aby sa na území Slovenskej republiky šírila čestná, slušná a pravdivá reklama, ktorá nie je v rozpore s dobrými mravmi a pravidlami hospodárskej súťaže a je pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.
RPR združuje subjekty, ktoré s pocitom spoločenskej zodpovednosti aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie – zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média (o.i. TV Markíza a TV JOJ) i združenia (o.i. ANRTS).
Členovia sa zaviazali dodržiavať Etický kódex – Etické pravidlá reklamnej praxe platné na území SR, ktorý je základným dokumentom, v zmysle ktorého posudzuje Arbitrážna Komisia súlad reklám a opodstatnenie sťažností. Kódex nenahrádza právnu reguláciu reklamy, avšak nadväzuje na ňu ustanovením etických zásad.

Za krátky čas si podujatie získalo veľký záujem u odbornej a laickej verejnosti.
Stretnutia priaznivcov reklamy v kaviarni Foxford v Bratislave organizuje Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS) v spolupráci s Radou pre reklamu.
“Raňajky s reklamou“ dosiahli väčší úspech ako organizátori čakali, je zrejmé, že je hlad po tomto formáte – nie je to žiadna dlhá nudná multitematická konferencia, ale dynamický formát obohatený o ozajstné raňajky.
Organizátorov teší záujem nielen z radov agentúr ale najmä z radov klientov, mnohí z nich chodia na každé Raňajky s reklamou aj keď sa ich možno niektoré témy ani netýkajú.