Konferencia AKTV/ANRTS

Na tému: „Post-lineární TV, TV = total video“ Termín: 9. 10. 2019 Miesto: Hotel FOUR SEASON v Prahe AKTV/Asociace komerčních televizí v spolupráci s ANRTS usporadúva už druhú konferenciu, venovať sa bude vyvíjajúcej sa televízii v post-lineárnej dobe. Hostia odpovedia na otázky aké sú nové trendy, ktoré z nich sú…

Read More →

Raňajky s reklamou: „Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?“

Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku tento samoregulačný systém ustanovuje Opčný protokol Rady pre reklamu, k dodržiavaniu ktorého sa zaviazali viacerí rozhlasoví aj televízni vysielatelia. Aké sú etické pravidlá pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie a na čo všetko si musia…

Read More →

Duálny systém vysielania – ohrozený druh?

Duálne vysielanie je základným nástrojom slobody prejavu na Slovensku. Systém je založený na koexistencii súkromných vysielateľov a verejnoprávnych vysielateľov s cieľom garantovať pluralitu zdrojov informácií, slobodu prejavu a slobodnú súťaž v oblasti poskytovania služieb vysielania. Rozhlasový vysielateľ potrebuje na slobodné šírenie svojho vysielania frekvencie, ktoré sú súčasťou frekvenčného spektra. Najdôležitejšia…

Read More →

Pripomienky ANRTS k predbežnej informácii návrhu novely digitálneho zákona

V Bratislave, 20. 2. 2019 Pripomienky k predbežnej informácii: PI/2019/32 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov…

Read More →

Podpora stanoviska Asociácie vydavateľov tlače k návrhu novely tlačového zákona

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS) sa pripája k vyjadreniu slovenských vydavateľov zverejnenému pod názvom „Stanovisko k zmene úpravy práva na odpoveď“. ANRTS považuje snahu o zmenu mediálnej legislatívy bez akejkoľvek odbornej diskusie za chybný a účelový krok. Vo vzťahu k predloženému návrhu sa javí účasť zástupcov vysielateľov, vydavateľov…

Read More →

RVR na svojom zasadnutí zamietla všetky žiadosti o udelenie čiastočnej výnimky

RVR (19.12.2018) na svojom zasadnutí ZAMIETLA všetky žiadosti o udelenie čiastočnej výnimky z hrania slovenskej hudby, nielen komerčným vysielateľom /rockovým rádiám a OLDIES formátom/ ale i RTVS. TLAČOVA SPRÁVA ANRTS V Bratislave, 15. januára 2019   Rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu neudeliť výnimku z povinnosti vysielať slovenské hudobné diela ani jednému rádiu, ktoré…

Read More →

25. výročie ANRTS

Tento rok je to už 25 rokov odkedy začala fungovať ANRS. Začalo to v decembri 1992, kedy prvých sedem držiteľov licencií na rozhlasové vysielanie na Slovensku založilo Asociáciu nezávislých rozhlasových staníc. Koncom roku 1997 sa táto asociácia transformovala na Asociáciu nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS), a to tým, že…

Read More →

Iniciatíva Rádio funguje prichádza s ďalším ročníkom Radio RULEZZ

Najsilnejšie komerčné rádia aj tento rok pokračujú v iniciatíve Rádio funguje a pripravili 2. ročník konferencie Rádio RULEZZ – Volume 2: Creativity. Iniciatíva, za ktorou stoja najpočúvanejšie komerčné rádia – Rádio Expres, Fun rádio, Europa 2, Rádio Jemné, Rádio Vlna a Rádio Anténa Rock – je aktívna už od roku 2017 a…

Read More →

Čaká nás veľlý boj digitálnych firiem o televíziu

Svetovo uznávaný marketingový expret Mark Ritson exluzívne pre Stratégie

Read More →
Mark Ritson

Mark RITSON: Mediálny súboj desaťročia bude o TV obrazovku

Austrálsky univerzitný profesor a marketingový expert Mark Ritson zahájil v pondelok, 1. 10. 2018, v Prahe svoje európske „turné“. Zástupcom klientov, mediálnych agentúr a predstaviteľov televízneho trhu predniesol prezentáciu, ktorú môžeme na českej i slovenskej marketingovej scéne k tým najzaujímavejším za niekoľko posledných rokov. Ritson pricestoval do Prahy na pozvanie…

Read More →